„V sobotu 16. května v 15 hodin zde slavnostně nainstalujeme a vysvětíme obraz sv. Jana Nepomuckého,“ uvedl Petr Brodský z Muzejního spolku Žluticka. Obraz světce z podnětu a na náklad Muzejního spolku namalovala Marta Benešová–Břehová. „Vysvěcení obrazu provede Petr Řezáč, žlutický farář,“ dodal Petr Brodský.

Termín instalace obrazu světce nebyl podle něj vybrán náhodně. „V minulosti se u kaple právě v den svátku sv. Jana Nepomuckého konávaly pobožnosti. Přijďte s námi obnovovat tradice a paměť míst v našem okolí,“ zve veřejnost na sobotní slavnost Muzejní spolek Žluticka.

Muzejní spolek Žluticka vznikl 8. dubna 1997, kdy se sešlo několik zájemců o místní historii a založili jej. Určili si programové cíle, například provádět sběr historických dokumentů a věcí, které mají vztah k minulosti a současnosti Žluticka, založit knihovnu literatury, časopisů a dokumentů s tematikou historie Žluticka a podněcovat publikační činnost o historii žlutického regionu v místním tisku a navíc provádět vlastní publikační činnost.

Muzejní spolek spolupracuje s okresním a městským muzeem, muzejními spolky a muzei rodáků ze Žluticka, kteří žijí v Německu. Za uplynulé období činnosti se řadu programových cílů podařilo naplnit a činnost rozšířit i o poznávací návštěvy členů do okolních obcí Žluticka. Muzejní spolek je otevřen i pro další zájemce.