V každém případě KV Aréna, akciová společnost města, získala 8,5 milionů z rozpočtu Karlových Varů neoprávněně. Tak vysokou dotaci zakazuje Evropská unie a radnice musela příspěvek snížit na pět milionů.

„Institut neoprávněné výhody se týká veřejné podpory nad dvě stě tisíc euro. Proto město dotaci této společnosti rozpočtovým opatřením změnilo na pět milionů,“ uvedl Jakub Kaválek, mluvčí radnice.

Ředitel KV Arény Milan Bártl chtěl z osmi milionů od města například hradit mzdy zaměstnanců společnosti, na něž vyčlenil 4,5 milionu, za 300 tisíc chtěl nakoupit pracovní pomůcky a osm set tisíc by stálo školení zaměstnanců.

Vysokou dotaci do KV Arény kritizovali opoziční zastupitelé, kteří při schvalování rozpočtu na možnost neoprávněné výhody poukazovali. Marně. „Rozhodně se zeptáme, kdo a podle čeho původní částku navrhl,“ uvedl Petr Kulhánek (KOA).