Dokonce už uzavřela smlouvu i s advokátní kanceláří, která ji bude zastupovat. Jde o právní kancelář Jaromíra Malého, pro kterého pracuje Ronald Němec (ODS), předseda sdružení Karlovaráci mladí duchem, jež se snaží navodit ve městě dobrou náladu.

„Výběrové řízení vyhrála advokátní kancelář doktora Malého. Uspěla proto, že cena, kterou nabídla, byla pro nás velmi zajímavá,“ říká ředitel KV Areny Milan Bártl (ODS).

Ten odmítl říci, jakou cenu advokátní kancelář nabídla. „Je to obchodní tajemství. Bude jí proplácena faktura. Pokud chcete znát konkrétní částku, musíte o to oficiálně písemně zažádat,“ dodává ředitel městské společnosti.

Němec se k záležitosti nechtěl příliš vyjádřovat. Podle něho kancelář nabídla cenu, která byla velmi nízká a byla pod hranicí krajské průměrné mzdy. „Více konkrétní můžu být až v pátek 18. ledna. Od tohoto data budu moci komunikovat s médii,“ vysvětluje mladý právník Němec.

Navíc dodává, že kancelář Jaromíra Malého bude prý zdarma zastupovat město v některých sporech. „Chceme radnici pomoci, protože nyní zde nepracuje žádný právník,“ doplňuje Němec.

Magistrát se skutečně nyní potýká s nedostatkem právníků. Mluvčí magistrátu Jakub Kaválek Němcova slova ale dementuje. „S advokátní kanceláří Jaromíra Malého město žádnou dohodu či smlouvu neuzavřelo. Žádná se ani neplánuje,“ dodává mluvčí.