Informace o možné výstavbě dalšího satelitního městečka, kde by bydleli především obyvatelé bývalého Sovětského svazu, a úvaha o výstavbě malé karlovarské kolonády čtenáře Karlovarského deníku zaskočila. Vesnice má vyrůst v Březové, konkrétně za místní porcelánkou, a to na území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Lidé se ptají, jak je to možné.

Stavbu zde totiž dovoluje územní plán, jak uvedl ředitel CHKO Jan Schlossar. Podle krajské mluvčí Andrey Bockové kraj při tvorbě tohoto dokumentu neshledal žádné pochybnosti.

„Jde o zcela nový územní plán obce Březové, který zastupitelé schválili 27. září loňského roku. Předmětná lokalita je v jižní části obce vymezena jako plocha pro bydlení individuální, tedy určená převážně pro výstavbu rodinných domů, ale také pro umisťování zařízení občanského vybavení, řemesel či služeb menšího rozsahu,“ informovala mluvčí krajského úřadu Bocková.

Upřesnila, že pro lokalitu jsou stanoveny základní regulativy využití, jako například minimální procento ozelenění a maximální podlažnost. „Povolení konkrétních staveb ještě prochází režimem územního rozhodnutí a stavebního povolení,“ dodala Bocková.

Ta odmítla informaci, že by při vzniku územního plánu obec pochybila. „Krajský úřad při jeho tvorbě na něj dohlížel a pomáhal obci při sestavování této dokumentace,“ uzavřela mluvčí krajského úřadu.

Jak uvedla mluvčí karlovarského magistrátu Renata Hybnerová, stavební úřad zatím záležitost satelitního městečka v Březové neřešil.

Stavební povolení tak investor, majitel porcelánky Pirkenn Hammer Alexey Narovlyanskiy, ještě nezískal. Majitelem porcelánky se stal oficiálně 16. června 2006, tedy tři měsíce před schválením územního plánu. Stanovisko starosty Březové redakce do včerejší úzávěrky nezískala.