Zkvalitnění výuky, vzdělávání podle potřeb Karlovarského kraje a zaměření logistiky do různých odvětví. To jsou vylepšení, která nabízí nový vzdělávací program Střední logistické školy v Dalovicích. Ten zároveň otevírá také možnosti celoživotního vzdělávání.

„Program vejde v platnost 1. září 2008. Učitelé na něm intenzivně pracovali celý rok. Obsah výuky je zpracován do ucelených tématických celků, takzvaných modulů,“ vysvětlila Vladimíra Štrynclová, ředitelka školy. Podle ní je program pro vzdělávání zajímavý. „Odpadne biflování. Základ výuky bude postaven na praktických činnostech. Ty konzultujeme s konkrétními firmami. Chceme tak zajistit, aby i nadále měli absolventi uplatnění v rámci celé Evropské unie,“ dodala ředitelka. „Nejzajímavějšími moduly jsou logistika cestovního ruchu, veřejné správy a informačních systémů,“ nastínila Štrynclová.

I tyto věci se budou vyučovat v nástavbovém studiu podnikání v oboru, který logistická škola otevírá pro dospělé od září.

„Myslím, že i o nástavbovou formu studia by mohl být zájem. Lidé si totiž uvědomují, že v současné době si člověk musí stále doplňovat své vzdělání. Školy samozřejmě na tento trend musejí včas reagovat a existuje řada kvalitních vzdělávacích programů, které jsou pro celoživotní vzdělávání určené,“ informovala Štrynclová, ředitelka logistické školy v Dalovicích.