Vysoké ceny za uhlí a plyn nutí soukromé spotřebitele řešit vytápění jak se dá. Bohužel, v mnoha případech i zatápěním plastovými lahvemi a jinými předměty, jejichž zplodiny jsou velmi jedovaté. Své zkušenosti s tím mají zejména lidé, kteří žijí v rodinných domech a mají podobné sousedy.

„Do značné míry chápu, že se naši sousedé snaží ušetřit. I nás vychází vytápění ročně ohromně draho. Na druhou stranu nelze takovou věc řešit spalováním komunálního odpadu, kdy v mnoha případech vznikají rakovinotvorné zplodiny, kterými pak lidé doslova otravují svoje okolí. Včetně nás a našich dětí,“ stěžuje si na situaci Lukáš Čermák z karlovarských Rybář.

Podle mluvčího radnice Jakuba Kaválka je dokazování v podobných případech poměrně složité.

„Oficiálně mohou měřit zplodiny z komínů pouze speciální akreditované skupiny odborníků,“ vysvětluje mluvčí Kaválek. Ty může o spolupráci požádat na základě upozornění buď samotná radnice nebo Česká inspekce životního prostředí. Měřící skupiny jsou vybaveny speciální měřicí technikou a mají své dané postupy. Kromě jiného potřebují stabilní počasí a delší čas na měření. Bez svolení majitele navíc hygienici nemohou vstoupit do domu a kontrolovat, čím tam kdo topí.