Jentaktak vycházejí s danými finančními prostředky v karlovarském domově důchodců ve Staré Roli. Není divu. Zatímco trvale rostou ceny všech nákladů na provoz zařízení, poplatky seniorů činí stále sto šedesát korun na den.

„Už nyní je jisté, že od ledna budeme muset přinejmenším zvednout ceny jídel ve třech našich jídelnách pro důchodce – ve Zlaté kotvě, ve Východní ulici a pro docházející strávníky ve starorolském domově důchodců. A to asi o dvacet procent,“ konstatuje ředitel Městkého zařízení sociálních služeb Aleš Walter.
Do jisté míry by například v pečovatelských domech mohly režii služeb a stravování pomoci příspěvky na sociální péči. Ty totiž mohou jejich příjemci podle svého uvážení za vylepšení sociálních služeb utratit. Teoreticky je však mohou dát či ´odevzdat´ svým příbuzným.

„V domovech pro důchodce je to jinak. Tam senioři příspěvky na sociální péči odevzdávají ze zákona. S těmito financemi v domovch tedy do jisté míry můžeme počítat,“ říká ředitel Walter.

Praxe je však složitější. Sociální příspěvky dostávají podle novely zákona od začátku roku jen ti důchodci, kteří je na bezmocnost dostávali už dříve. „Ti, kteří si zažádali na letošek, nedostali ještě od února ani korunu, a tím pádem ani my s těmito prostředky nemůžeme počítat,“ vysvětluje vrchní sestra domova důchodců Vlasta Semannová.

Na letošní rok dostalo Městké zařízení sociálních služeb od provozovatele, tedy magistrátu, 17,4 milionů korun. Na příští rok se počítá s částkou o 800 tisíc korun nižší.

„Napjatě očekáváme výši dotace státu. Letos to byl necelý milion,“ dodává Walter.