Poslední kapkou, která vyvolala potřebu České zdravotní se ozvat a reagovat, bylo vystoupení Jiřího Fojtíka, současného předsedy představenstva KKN, na jednání krajského zastupitelstva s informací, že hospodářský výsledek Krajské karlovarské nemocnice (KKN) za loňský rok je - 121 milionů korun, tedy o dalších 40 milionů více, než se původně předpokládalo.

S Davidem Hanzlem, bývalým předsedou představenstva KKN, jsme si povídali nejenom o tomto hospodářském propadu, ale také o tom, jak to bylo s jejich „zlatými padáky“ či zda představenstvo jednalo a pronajalo hemodialýzu v KKN.

Je pravda, že jste před vstupem (nebo krátce po svém vstupu) do Krajské karlovarské nemocnice nabízeli možnost její privatizace?
Jestli máte na mysli prezentaci, kterou dneska operuje senátor Horník, tak je totožná s tou, která je tuším z roku 2004 a o žádné privatizaci tato prezentace nic nevypovídá. Nikdo z České zdravotní se záměrem privatizace nepřišel a nebylo to nikdy ani jejím záměrem. Tato varianta prostě vůbec nebyla na stole a nikdy nebyl ani žádný takový požadavek z kraje.

A co, řekněme, podřeknutí pana profesora Köcka?
Ale prosím vás, pan profesor Köck, když v nějakém rozhovoru v rakouském tisku komentoval situaci státního a privátního zdravotnictví, tak to tu bylo samozřejmě vytrženo z kontextu a stalo se to předmětem ostré kritiky. Pan Köck reagoval, ač nemusel, odstoupením z představenstva společnosti. Jednoznačně ale odmítám, že by jeho, jak vy říkáte podřeknutí, mělo být nějakým jasným signálem k privatizaci.

Je jasné, že při sloučení nemocnic Karlovy Vary, Sokolov, Cheb zřejmě musí dojít k dočasným výdajům (například na společný software), ale cílem kraje bylo dlouhodobě ušetřit. Dle dostupných uveřejněných dat však ekonomický propad za rok 2007 činil sto dvacet jedna milionů. Můžete to nějak vysvětlit?
Nespecifikoval bych to tak, že šlo kraji jenom o to ušetřit peníze. Cílem kraje bylo centralizovat, tedy vytvořit ze třech nemocnic jednu, vytvořit jednotné prostředí, pravidla a metodiku. Využít synergické efekty a říct, jak by se měla restrukturalizovat zdravotní péče, aby bylo optimálně využito smluvní ujednání zdravotních pojišťoven. To si myslím, že byl správný záměr a to, že očekáváte od těchto kroků úspory, jde paralelně s tím. Je důležité si ale také říct, v jakém časovém horizontu.

Takže k tomu hospodářskému výsledku, který vedl k odvolání České zdravotní z Krajské karlovarské nemocnice…
Striktně odmítám, že bychom byli odvoláni. My jsme měli řádnou smlouvu na dobu určitou. Od začátku bylo naprosto jasné, že kraj si dal následující úkoly: Provést úspěšně fúzi, sjednotit prostředí, navrhnout způsob, jak optimalizovat zdravotní péči, a na to vypsal výběrové řízení a uzavřel s námi smlouvu na dva roky od 1. ledna 2006 do 1. prosince 2007. To bylo od počátku zřejmé, stejně tak, jako bylo zřejmé, co se bude dál dít.
To znamená, že bylo na kraji, jak se na základě optimalizace dále rozhodne, jakým způsobemto bude nadále řídit. Jestli vypíše výběrové řízení na personální obsazení, nebo zda vypíše jiné výběrové řízení.
Takže nebylo to tak, že bychom byli „ukončeni“ a posláni pryč. Nikde jsme ve smlouvě neměli nic o tom, jestli se bude prodlužovat nebo něco takového. Prostě smlouva vypršela.

Takže k tomu ekonomickému propadu…
Co se týká hospodářského výsledku, je naprosto jasné, co se tam událo. Poslední účetní závěrka, která byla ještě pod naší kontrolou, skončila – 52 milionů s tím, že meziroční nárůst osobních nákladů byl přes 60 milionů, tak za měsíc prosinec, tedy v době, kdymy jsme tu už fakticky nebyli, tak skončil výsledek hospodaření na – 121 milionů. To znamená, že v prosinci, kdy je všeobecně ve zdravotnictví zřejmé, že je to měsíc útlumový, tak za tento měsíc se účetně udělalo – 71 milionů?

Ale vždyť jste před chvílí řekl, že jste měli smlouvu až do konce roku, takže snad odpovídáte také za prosincovou ztrátu?
Ale účetní závěrky se dělají až k pětadvacátému následujícího měsíce. Jednoznačně říkám, že účetnictví je věc, kdy vy můžete, a zdůrazňuji legálními postupy, výrazně zhoršit nebo případně zlepšit hospodářský výsledek.Ajestli je v tuto chvíli zřejmé, že meziroční nárůst osobních nákladů je přes 70 milionů, jestliže na základě výsledků kolektivního vyjednávání je tam další 30 milionový nárůst, tak samozřejmějako nový management, co uděláte? Pokud možno se pokusíte účetně a legálně zhoršit hospodářský výsledek pokud možno co nejvýše, abyste si vytvořil polštář na to, že příští rok nebude žádná nula, žádných padesát nebo osmdesát, ale že to bude výrazně přes sto milionů a mohl jste říct – „no jo, no tak my tady lepíme díry, které tu vznikly v průběhu loňského roku.“
Tady chci zdůraznit, že jestliže se někteří zástupci z karlovarské nemocnice vyjadřují ve smyslu, že tam vypadávají kostlivci po České zdravotní, tak asi je nutné podotknout, že účetnictví je jednotné a vedl ho současný předseda představenstva Mgr. Fojtík, čili jestliže například primář Žák říká, že tam prostě jsou nějaká pochybení, tak buď říká – ano, Karlovarští pracovali špatně, a nebomá informace, že nepracovali špatně, a pak tedy vědomě lže a je to na pováženou, což je horší. Nyní jde prostě novému managementu o to vytvořit si finanční polštář a poškodit Českou zdravotní.

Můžete zveřejnit, s jakým odchodným, tedy „zlatým padákem“, odešli zástupci České zdravotní z KKN?
Nevím, co si představujete pod pojmem „padák“, já si představuji milionové částky, ale tady musíme oddělit jednu zásadní věc. Smlouva s Českou zdravotní prostě vypršela. My, kteří jsme se podíleli na řízení, jsme měli smlouvy pracovně právní s KKN,tedy s žádnou Českou zdravotní ani s krajem ani s nikým jiným. Po ukončení smlouvy s Českou zdravotní jsme odešli ze svých postů dohodou s odstupným tří průměrných platů. Tedy výrazně nižší částkou, než bychom mohli požadovat na základě manažerské smlouvy i na základě zákoníku práce.

Ještě k hemodialýze – jak to bylo s jejím údajným pronájmem firmě Fressenius?
Dohody s firmou Fressenius byly dojednány a byly předloženy návrhy na představenstvu. Tamto bylo také odhlasováno, takže já teď očekávám, že se nyní budou naplňovat další ujednání už s novým představenstvem.