Když se před dvěma lety začal stavět lázeňský hotel Svatý Josef nad Zahradní ulicí, byli z toho Čermákovi, kteří zde od roku 1990 provozují vinárnu, nadšeni. Dnes je ale situace naprosto opačná. Vinárně, která sídlí v bývalých prostorách někdejších Technických služeb města (TSM) právě kvůli výstavbě Josefa totiž hrozí zánik.

Problém se točí kolem schodiště a obecní stezky, která vedla z Poděbradské do Zahradní ulice. Ta byla už loni v létě prozatímně zrušena kvůli výstavbě Svatého Josefa. Zatímco podle projektu z roku 2004, na základě kterého bylo vydáno i stavební povolení, má obnovené schodiště vést opět kolem vinárny, investor, společnost Transpol s ruským kapitálem, na to nechce nyní přistoupit.

„Podáváme tímto žádost o zrušení bývalého skladu TSM, a to z důvodu zachování městského schodiště v původní trase. V opačném případě bychom museli v rámci stavby Svatého Josefa schodiště odklonit na parcelu, která patří Transpolu. Následně bychom museli tento stav majetkoprávně řešit,“ píše v dopise z loňského listopadu šéf Transpolu Luděk Hrdina.

Důvod, proč takovou žádost podal, vysvětlil v následujícím odstavci: „Zároveň si nedovedeme představit, že by u centrálního vstupu do čtyřhvězdičkového domu Svatý Josef měl být též vstup do protiprávně užívané vinárny, na jejíž provoz si stěžuje i šéf Bohemia lázní Jiří Sluka.“

Tento dopis provozovatele vinárny a nájemce městských prostor Václava Čermáka značně popudil. Sepsal petici za záchranu sklípku, kterou podepsalo pět set lidí z celé republiky, mezi nimiž je i řada lázeňských hostů, kteří si vinárnu oblíbili. „Nájemní smlouva mi končí až v roce 2020. Investor hotelu se nás chce zbavit a špinavou práci má za něj udělat město,“ říká Čermák. Přiznává, že už několik let neplatí nájem. „Nemohu ale za to, že TSM skončily a po nich se mnou nikdo nájem neobnovil,“ vysvětluje.

Hrdinu redakce zastihla na telefonu, ale neměl čas. Když podle dohody zatelefonovala později, už jí mobil nezvedal.

„Projekt byl zpracován tak, že schody půjdou mimo vinárnu přes pozemky investora. Nyní ale požádal, zda by mohly jít po původně navrhované trase, která počítá se záběrem do vinárny. Ta ale stejně nemá kolaudaci,“ domnívá se autor projektu Břetislav Kubíček.

Štefan Varga, člen majetkové komise, která se ohroženou vinárnou nyní zabývá, ale potvrdil, že Čermákovi mají skutečně na vinárnu kolaudaci.

Majetková komise zároveň doporučila radě města, aby nájemní smlouvu Čermákovi nevypověděla. Má ale uhradit nájem v tržní ceně za deset let zpět.

Město počítá s obnovením cesty z Poděbradské do Zahradní ulice

Už několik měsíců je kvůli stavbě nového Svatého Josefa zrušena stezka vedoucí z Poděbradské do Zahradní ulice. Mluvčí karlovarské radnice Jakub Kaválek včera potvrdil, že cesta bude obnovena.

„Bylo to i podmínkou města a součástí projektu. Cesta bude mít stejnou trasu kromě nástupních schodů, které budou mírně posunuty. Stezka zůstane i v budoucnu majetkem města,“ uvedl Kaválek.

Jak ale upřesnila vedoucí stavebního úřadu Ivana Doubová, nový návrh, kdy má schodiště zasahovat do vinárny rodiny Čermákových, zatím úřad neřešil.