Shodli se na tom v úterý karlovarští zastupitelé. Předcházela tomu ovšem bouřlivá diskuse, v rámci níž někteří politici upozornili na možná úskalí projektu. Například zastupitel Jiří Kotek (SNK/ED) navrhoval, aby město z tohoto projektu ještě před jeho ukončením vystoupilo a zamezilo tak dalším možným ztrátám.

„Tento projekt je učebnicovým příkladem, jak se dají zneužít peníze,“ prohlásil opoziční zastupitel Pavel Žemlička (klub KOA). Ten chtěl zároveň znát, jaké jsou výsledky forenzního auditu.

„Audity jsou k nahlédnutí každému zastupiteli na magistrátě. Byly zaměřeny na části projektu, kde se přišlo na určitá pochybení,“ odpovídala mu primátorka Veronika Vlková (ODS).

Žemlička chtěl ale vědět, kde konkrétně byly chyby zjištěny. „Šlo o zaúčtovanou fakturu z loňského srpna ve výši dvě stě deset tisíc korun, která byly podepsána ještě před smlouvou. K pochybení došlo i při podepsání mandátní smlouvy,“ dodala primátorka.

Kotek zpochybnil i věhlas firmy Eurotec koordinátora projektu Alberta de Alessandra, která sídlí v Bruselu. Podle něho totiž má firma ve svém sídle pouze obyčejný P.O. Box, přičemž nikde není zmínka ani o žádném kontaktu na ni.

„Rád bych se proto zeptal pana Hauptmana na tuto renomovanou agenturu,“ vyzval Kotek Wernera Hauptmana (ODS), který zastupuje kraj v Bruselu. „Brusel je velké město a sídlí v něm stovky firem,“ reagoval na to Hauptman.

Zastupitelé se také zajímali o to, jací odborníci docházejí na semináře, které město v rámci projektu pořádá. Manažerka Libuše Hánová (ODS) na to odpověděla, že na ně docházejí odborníci ze zahraničí. Kotkův návrh, aby město projekt ukončilo a nevytvářelo kvůli němu zbytečné pseudoakce, nakonec neprošel. Hauptman kvůli tomu poznamenal, že by to bylo naprosté marketingové šílenství.

Zastupitelé se ale usnesli, že vytvoří koordinační skupinu, která má pomoci projekt dotáhnout do konce.