Na karlovarském magistrátu totiž během ledna začalo fungovat pracoviště Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační národní Terminál.

Potvrdil to Jakub Kaválek, mluvčí radnice. „Zájemci o nejrůznější výpisy se vyhnou zbytečnému vyřizování. Dosavadní praxe totiž byla taková, že člověk musel s žádostí o některý z výpisů obejít nejrůznější úřady a kanceláře a následně v některých případech čekat na vyhotovení dokumentů.

Díky pracovišti Czech POINTu je možné vyřídit vše potřebné během několika minut a výpis okamžitě dostat,“ vysvětlil Kaválek.

Czech POINT funguje v budově magistrátu města na Moskevské ulici v prvním poschodí (dveře číslo 119). Lidé si zde mohou vyžádat několik dokumentů. Jde o výpis z katastru nemovitostí, který má stejnou právní hodnotu jako ten vyhotovený na katastrálním úřadě. Zažádat může kdokoliv, kdo zná číslo listu vlastnictví, pozemku či číslo popisné budovy nebo bytu a k tomu název katastrálního území.

„Magistrát ovšem nemůže vydávat ověřené výpisy z katastru nemovitostí na základě rodného čísla nebo jména vlastníka. Dále zatím nemáme možnost vyhotovovat snímky z katastrální mapy,“ informoval mluvčí radnice.

Lidé si dále mohou zažádat o výpis z obchodního rejstříku. O něj může zažádat kdokoliv, protože jde o veřejně přístupnou listinu. „Kromě pracoviště Czech POINT vydává výpis také obecní živnostenský úřad v budově magistrátu v ulici U Spořitelny,“ poradil Kaválek.

Na pracoviště Czech POINT se mohou obrátit také zájemci o výpis z živnostenského rejstříku a rejstříku trestů. „Lidé mohou získat výpis z veřejné části živnostenského rejstříku, kde se zapisuje u podnikatele jméno, příjmení, firma, předmět podnikání a podobně. O veřejnou část může zažádat každý, není nutná identifikace. Pokud lidé požadují výpis z trestního rejstříku musí předložit platný občanský průkaz, nebo cestovní pas,“ doplnil mluvčí.

Magistrát za tyto služby vybírá správní poplatek ve výši 100 korun za první stránku a za každou další, byť jen započatou, ve výši 50 korun. Jedinou výjimkou je výpis z trestního rejstříku, za celý je totiž poplatek 50 korun. „Poplatky se vybírají na místě a lidé dostanou stvrzenku o zaplacení,“ ujistil Kaválek.

Úřední hodiny Czech POINTu jsou každý všední den, a to v pondělí a středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin. Úterý a čtvrtek od 8 do 12 a 13 do 15. 30 a pátek od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin.