Podle Zdeňky Markové, asistentky ředitele karlovarské nemocnice, lékaři i zdravotní sestry bedlivě hlídají, aby k tomuto fatálnímu přehmatu nikdy nedošlo. Identita novorozených dětí je proto v karlovarské nemocnici zajišťována dvojím způsobem.

„Dítěti je bezprostředně po porodu přivázáno na ručičku plastové kolečko s číslem. Stejné je připevněno na ruku jeho matce. Toto číslo je zaznamenáno ve veškeré zdravotnické dokumentaci, v porodopisu, záznamech o novorozenci i v porodní knize,“ vysvětluje jednu z metod Marková.

Při druhé metodě je na nožičku dítěte připevněn identifikační pásek z pevného bílého plastu, na kterém je nesmyvatelným fixem napsáno příjmení a jméno, datum a hodina narození, a také značka pohlaví. „Tento pásek se po připevnění nedá ručně rozpojit a je možné ho pouze přestřihnout. Dítě ho má tedy na nožičce až do konce svého pobytu ve zdravotnickém zařízení,“ vysvětlila Marková.

A maminky samotné? Mají strach ze záměny svých dětí? „Přiznám se, že mě něco podobného ani nenapadlo. Dokud se to nestalo. Kdybych rodila teď, tak bych si dávala velký pozor na to, zda mé dítě lékaři okamžitě označili,“ uvedla maminka Jitka.