V lokalitách štol Horní Lukáš, Johanbergente a Uršula si už nikdy nikdo nepostaví ani kůlnu. „Na přesně určených plochách je zakázáno povolování novostaveb, nástaveb, přístaveb, stavebních úprav, budování inženýrských sítí a silnic,“ konstatoval ostrovský starosta Jan Bureš.

Všechny tři lokality přitom podle jeho slov leží v katastrálním území Arnoldova.

„Radní vyšli rozhodnutím o stavebních uzávěrách vstříc požadavku státního podniku Diamo, respektive Správy uranových ložisek Příbram,“ doplnil starosta.

Někdejší důlní díla dělají těžkou hlavu i radním v Jáchymově. Ti se totiž obávají toho, co by mohlo nastat v okamžiku, kdy by městem začala projíždět kamiony. „Zatím to ale vypadá tak, že se podaří prosadit zákaz vjezdu pro nákladní auta nad 7,5 tuny,“ konstatoval místostarosta Bronislav Grulich.