Vážená paní primátorko, již po druhé Vám píši v záležitosti cen objektů Lázní I a III. Není mi lhostejné, jak se lacino historické objekty města prodávají. Již naši předkové a starostové města nechali postavit tyto objekty s tím, že se jedná o historický a neprodejný majetek města. Tyto objekty jsou proto památkově chráněné, mají jedinečnou architekturu a umístění a nemají srovnání. Proto vyžadují i jiný přístup k jejich provozu, fungování, posouzení i ceně.

Měl jsem možná štěstí, když již v roce 1992 jsem byl osloven městem provést jejich ocenění. Toto jsem prováděl s renomovanou pražskou společností. Výchozí stavy roce 1992 pro provedení ocenění: oba památkově chráněné, historické objekty byly v provozu, byly vybaveny nábytkem. V té době nebyl rozvinutý trh z komerčními objekty, platila cenová mapa stavebních pozemků ve městě. Předmětem zadání ocenění nebyl movitý majetek, inventář ani přístrojové vybavení.

Lázně I – Tento provozovaný objekt byl oceněn ve výši 235 mil. Kč, z toho pozemky v ceně 181 mil. Kč. V ceně nebyla započtena historická a umělecká hodnota tohoto objektu. Jedná se o sochařskou výzdobu, tříramenné mramorové schodiště, císařskou lázeň, obrazy, nábytek či Zanderův sál.

Lázně III – Tento objekt byt zcela provozován - balneoprovoz s bazénem, stravovacím zařízením a lázeňskou poliklinikou. Dále je zde Dvořákův sál a zázemí KSO. Tento provozovaný objekt byl oceněn na 181 mil. Kč, z toho pozemky ve výši 131 mil. Oceněn nebyl movitý majetek, inventář, vybavení ordinací, odborných pracovišť, vybavení kuchyně, jídelny, Dvořákova sálu, ani přístrojového vybavení celého objektu.

Výchozí stav pro oceněn v roce 2008: Lázně I jako budova jsou používány ojediněle, objekt trpí tím, že není provozován, pokusy o nevhodný způsob prodeje, není zde nábytek, chybí údržba. Lázně III jsou provozovány formou pronájmu. Nájemce i město do objektu investovali zvláště po požáru střechy Dvořákova sálu. Lze předpokládat, že část finančních prostředků byla oprava a část bylo zhodnocení. Rovněž se předpokládá, že práce provedené dle faktur byly vlastníkem objektu prověřeny a provedení prací kontrolováno na stavbě. V současné době neplatí cenová mapa pozemků města (původní výše 25 000 Kč/m2) v této lokalitě, ale vzhledem k výjimečnosti a jedinečnosti těchto objektů se předpokládá cena pozemků vyšší. Lázně I , jejichž stáří je 114 let, mají předpokládanou životnost 180 let, obestavěný prostor 83 700 m3 a výměra pozemků 7254 m2. Z této úvahy vychází cena stavby 161 mil. Kč, cena pozemků 218 mil. Kč, umělecká výzdoba 40 mil. Kč, tedy celkem 419 milionů korun.

Otakar Kodl, znalecký ústav oceňování nemovitostí

Související: Původní znalec zpochybnil současné odhady lázní