Z Regionálního operačního programu Severozápad (ROP) byly 20. března proplaceny první dotace. „Na základě schválených žádostí o platbu získala Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. 205 milionů korun pro projekt „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - I. Etapa“. Částka 2,8 milionu korun pak byla proplacena společnosti Info Expres, která realizuje projekt „Poznej Ježíškův svět na Božím Daru“,“ uvedl mluvčí Vojtěch Krump.

Jedná se o platby za ukončené etapy projektu. Z ROP Severozápad jsou příjemcům propláceny dotace zpětně. Po ukončení projektu či jeho etapy jsou proplaceny již vynaložené způsobilé výdaje, které příjemce musí v průběhu realizace financovat z vlastních prostředků.

„Projekt „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - I. Etapa“, který je z ROP Severozápad podpořen částkou 362 milionů korun, byl předložen do oblasti podpory Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu,“ vysvětlil Krump. Podle něj je realizován na území celého Karlovarského kraje a řeší současný stav silnic II. a III. tříd. Ten je po stránce bezpečnostní, rychlostní i kapacitní velmi neuspokojivý. „V rámci projektu probíhají rekonstrukce, modernizace a výstavba nových komunikací.

Projekt řeší také rekonstrukce nevyhovujících součástí silnic, tedy mostů a opěrných zdí,“ vysvětlil mluvčí. Projekt „Poznej Ježíškův svět na Božím Daru“ bude z Regionálního operačního programu podpořen částkou 4,75 milionu korun. „Jedná se o dvouletou marketingovou podporu produktu cestovního ruchu na Božím Daru - Ježíškovy cesty. Jde o zvýšení informovanosti o tomto novém produktu cestovního ruchu na Božím Daru a zvýšení jeho návštěvnosti zejména rodinami s dětmi a organizovanými dětskými kolektivy,“ dodal Krump. Podle něj firma zvolila pestré marketingové nástroje koncipované specificky pro tyto cílové skupiny. Kampaň zahrnuje rozhlasovou, internetovou a billboardovou propagaci včetně zatraktivnění webových stránek i výrobu propagačních materiálů.