Jeden zažádá o prodej dvou garáží města, protože bydlí v objektu, kde se nacházejí, a druhý už garáže, společně s bratrovým bytem, nabízí k pronájmu na internetu. Bratři tak lacino koupí a velmi výhodně prodají. Navíc spekulují s majetkem, který ještě nepatří jim, ale stále městu. Jak je to možné?

Jiří Weis zažádal o garáže v listopadu loňského roku. Komise pro hospodaření s majetkem města odmítá dát objekty do licitace a doporučuje radě města prodat garáže přímému zájemci, tedy Weisovi. Za jednu garáž město požaduje 51 tisíc, za druhou 47 tisíc korun. „Obě garáže se nacházejí v místě, kde mám trvalé bydliště,“ zdůvodňuje Jiří Weis poníženou supliku na město.

Mezi tím nastupuje jeho bratr René Weis (ODS), který zahájí prodej bratrova bytu i s nájmem jedné z inkriminovaných garáží. René Weis je totiž realitní makléř kanceláře Ikon, která spravuje městské nemovitosti a zároveň je členem komise pro vnější vztahy a partnerskou spolupráci města. Její předsedkyní je samotná primátorka Vlková (ODS).

„Jistě, k bytu je garáž. Zatím je nabízena do pronájmu, později, po renovaci, si ji můžete koupit,“ uvádí na dotaz fingovaného zájemce – redaktorů Deníku, zda k bytové jednotce na Palackého náměstí v Drahovicích přísluší i garáž. René Weis toto sděluje den před zasedáním zastupitelstva, které má prodeji garáží Weisovým požehnat.

Když mu pak redaktoři Deníku znovu zavolají už oficiálně, potvrzuje, že je členem komise a že zájemcem je jeho bratr. „Ano je pravda, že mám k dispozici klíče od garáží, protože jsem jejich správcem. Je také pravda, že jsem členem ODS. Nevidím v tom ale žádný střet zájmů,“ hájí se makléř Ikonu Weiss.

Opozičního zastupitele Petra Kulhánka (KOA) daný bod zajímá. „Mám u něho otazník a chci se na něj optat. Hned mě to trklo do očí,“ poznamenává Kulhánek, jenž by uvítal, kdyby garáže v Drahovicích město prodávalo volnou soutěží. „Licitaci jsme zamítli, protože nikdo jiný o garáže neměl zájem. Je to standarní postup,“ uvedl Radek Novák (ČSSD), člen komise pro hospodaření s majetkem města.