Úterní jednodenní výstražná stávka pedagogů dává jasný signál, že „je cosi shnilého ve státě školském“. A rezort školství není zdaleka jediným, jehož zaměstnanci protestují proti tomu, co se děje. Takoví lékaři to mají jednodušší. Na západ od naší hranice mají specialisté dveře otevřené. A Česko zase otevírá náruč lékařům z východu. Ale co chudáci učitelé? Jejich situace je nezáviděníhodná. Možná, že by se se svými znalostmi v zahraničí uchytili, ale kdo by učil mateřštinu české děti? Ukrajinci?