Nechci rozlišovat, na čí straně je pravda. Zda na straně místostarosty, či provozovatele vinárny. Ani mi to nepřísluší. Pokud ale místostarosta Cinegr skutečně používá zákon a svůj politický vliv k izolaci protivníků v zastupitelstvu, pak se mi tento způsob zdá poněkud nešťastný a riskantní. Je vidět, že nejen v Karlových Varech, ale i v menších městech a obcích se dějí mezi politiky zvláštní věci. Je potřeba si toho všímat a u voleb to náležitě ohodnotit.

Související: Kupčil místostarosta Cinegr s vyhláškou o automatech?