Víkendové řádění vichřice Emma znovu prokázalo, že ač máme jakoukoliv moderní techniku, internet či počítače, tak na přírodu jsme pořád krátcí a nikdy ji nedokážeme zcela ovládnout a podmanit si ji.

Na druhou stranu tato krizová situace přinesla zjištění, že jsou v naší zemi lidé, kteří jsou ochotni pomáhat. Velký kus práce odvedli profesionální i dobrovolní hasiči. Rozhodně tedy neplatí kritika některých lidí, kteří s oblibou říkají, že dobrovolní hasiči jsou zbyteční. Právě díky nim se totiž některé situace řeší rychleji a obětavěji. Doufám, že lidé i města budou mít co nejmenší škody a vše se jim podaří řádně vyřešit, a že je nadlouho kalamitám konec.