Karlovy Vary jsou v poslední době svědkem nebývalého zacházení s památkově chráněnými objekty. Na toto téma bylo napsáno už nespočet komentářů, kritických článků, ale stále se nic neděje.

Ti, kteří se na devastaci památek podílejí nejvíce, nadále zůstávají na svých místech, a nejde jen o úředníky. Jsou to Češi, stejně tak jako většina dělníků, zedníků, majitelů stavebních firem včetně architektů, kteří pro investory pracují. Vlastníci objektů bývají často rusky mluvící podnikatelé. Kdo jim jde ale na ruku v totální devastaci karlovarských památek?
Jsou to právě tito lidé.

Jakou cenu mají tedy tyto objekty pro ty, kteří v Karlových Varech žijí, ale ochotně a s klidem je nechají ničit?

Související: Památky se sunou k zemi