Stokrát můžeme tvrdit, že Karlovy Vary jsou krásným městem, které přitahuje hosty a návštěvníky jako magnet. Je to ale stále pravda?

Vždyť architektonický půvab lázní a jejich genium loci stále drsněji válcuje zahraniční kapitál a nekompetentnost městských radních.

Z města ukrajují majetek, který plnými hrstmi rozhazují mezi své známé. Tyto obchody pak zdůvodňují tak, že normální člověk se za ně rdí studem. Stejně tak fungují některé karlovarské firmy, které oslněny ziskem zbourají na povel i to, co městu odkázali předkové a mělo zůstat příštím generacím. Můžeme ale vlastní hloupost vyčítat bohatým cizincům, kteří ve městě chtějí investovat?

Ne.

My jsme ti sluhové, kteří servilně nabídnou to, co zahraniční obchodníky ani nenapadne. My jsme to město lokajů.