V každém městě je řada zničených, chátrajících domů a historických památek, o které se nikdo nestará. A z těchto někdejších klenotů architektury se postupně stávají trosky a částka, která by byla potřeba na jejich opravu, se stále zvyšuje. Zdá se, že je to nějaký podivný trend.

Naštěstí se občas najdou lidé, kteří naopak věnují svůj čas a finance na to, aby těmto budovám vrátili jejich dávnou krásu.

Kéž by bylo více nadšenců, jako jsou ti, kteří opravují kostel v Sedleci, Skokách, nebo hrad Hauenštejn.

Třeba se ještě nějací objeví.

Související: Záchrana kostela pokračuje