S ostrou kritikou stavby centrálního příjmu, který se má vybudovat v areálu karlovarské nemocnice, přišli lékaři sdruženi v hnutí Doktoři za uzdravení společnosti. Hejtman Josef Pavel jejich kritiku ale nebere a považuje ji pouze za snahu se zviditelnit před krajskými volbami.

Doktoři poukazují na to, že se již deset let plánuje rekonstrukce a od roku 2001 je k dispozici projektová dokumentace, která byla ve své době podrobena připomínkovému řízení odborné lékařské veřejnosti a ve své podobě vyhovuje potřebám zhruba 120 tisíc lidí, tedy tehdejšímu okresu.

Současný projekt Karlovarského kraje ale považují za megalomanský, předražený a neprojednaný, takže by podle nich bylo nejlepší stavbu vůbec nezahajovat.

Co lékařům vadí?

Obecnost a povrchnost projektu, zmenšení budovy a vyřazení celých pater. „Dochází ke zcela nevhodnému křížení rozdílných provozů v rámci Emergency, chybí mnoho základních oborových ambulancí,“ stojí v prohlášení, které má redakce k dispozici. „Chybí multioborová centrální jednotka intenzivní péče, což je světový trend, je zde malý počet nových operačních sálů a není zajištěn prostor pro CT a nukleární magnetickou rezonanci,“ pokračuje se v prohlášení.

„Konstatujeme, že politické vedení KÚ KK postupuje opět v rozporu se všemi racionálními zásadami a v rozporu s odbornou zdravotnickou veřejností. Původní kvalitní projekt byl krajskými politiky smeten ze stolu. Nový projekt považujeme za odborně zcela nevhodný a nesmyslný! Zdravotníkům je předkládán k diskuzi pozdě, direktivně, formálně, bez pečlivé přípravy a analýzy celkové situace ve zdravotnictví kraje. Celý tento „projekt“ proto považujeme za další nesmyslné plýtvání penězi daňových poplatníků ČR a penězi z dotačních fondů EU,“ stojí v prohlášení hnutí Doktoři.

Hejtman ale kontruje: „Tento projekt je dlouhodobě připravován ještě z doby, kdy nemocnici nespravoval kraj. Nyní je aktualizován, aby odpovídal možnostem a požadavkům současnosti, a jeho aktualizace je diskutována s odbornými týmy.“

Doktorům vadí i drahota, kdy budova přijde na osm set milionů korun a na dalších tři sta milionů má přijít její přístrojové vybavení. Poukazují na srovnání s multifunkční halou.

Lékaři sdružení v hnutí Doktoři proto navrhují stavbu vůbec nezahajovat a kraji doporučují soustředit se na racionálnější nový projekt „jediné nové krajské nemocnice“ postavené na zelené louce renomovanou a zkušenou firmou.

Hejtman je jiného názoru: „Doktoři hartusí, jak kraj 'vyhazuje' 800 milionů za zbytečnost (???) – pavilon urgentní medicíny, ačkoliv většina z těchto peněz je z evropských fondů.“

Řešení postavit krajskou nemocnici na zelené louce striktně odmítá.

„To není projekt za stovky milionů, ale za několik miliard,“ říká hejtman Pavel a ptá se, kdo by to platil, když je už zcela nereálné ucházet se o peníze z evropských fondů.

„Nevadí mi polemika, pokud ten druhý navrhuje něco rozumného. Výkřiky ´Doktorů´ rozumné nejsou, protože znamenají zrušení nemocnic ve dvou největších městech regionu a především náklady mnoha miliard, které kraj prostě nemá,“ říká Pavel. Celou diskuzi přirovnal k té o karlovarském průtahu, kde se také objevili kritici, kteří navrhovali obchvat, když už byl skoro hotov.

„Jsou to hezké myšlenky, ovšem v praxi to znamená zahodit deset let práce,“ končí Pavel.