Vedení karlovarského magistrátu v nejbližší době zruší výběrové řízení na zpracovatele strategického dokumentu – integrovaného plánu města. Jak uvedl náměstek primátorky Tomáš Hybner (ČSSD), v době, kdy radnice soutěž vyhlásila, nebyla totiž ještě známá metodika pro zpracování tohoto dokumentu, na nějž přispěje Evropská unie.

„Nyní už jsou podmínky známy, a tak vypíšeme nové výběrové řízení. V rámci něho vyzveme možné zpracovatele, přičemž budeme vycházet ze strategického plánu, který letos dodělá výbor pro strategický rozvoj města,“ upřesnil náměstek Hybner.

Cílem tvorby územního plánu je podle něho vytipovat ve městě jednu zónu, která si zaslouží další rozvoj. „Chceme vybrat alespoň dvě, i když Evropská unie přispěje pouze na jednu,“ poznamenal Hybner.

Danou zónou by mohla být například lokalita kolem multifunkční haly. Zda tomu tak skutečně bude, musí ale nejprve rozhodnout koaliční kluby. „Po diskusi v klubech bude následně rada města řešit už konkrétní návrh zóny. V prosinci by ji už mohli schválit zastupitelé. Pokud projde i zastupitelstvem, začnou fungovat internetové stránky, na kterých budou moci už také Karlovaráci diskutovat o tom, co by v dané lokalitě mělo být. Pak teprve se začnou zpracovávat jednotlivé projekty,“ vysvětlil Hybner.

Evropská unie přispěje na projekty půlmilionem korun, stejnou částku má do této akce investovat i město, a to během pěti následujících let. K samotné realizaci by podle Hybnera mohlo dojít v roce 2010.

„Zóna v Tuhnicích se netýká jen prostranství kolem haly, ale má do ní být začleněn také přechod přes meandr Ohře k Rolavě. Z plánu nám sice vypadlo avízované lázeňské území, ale tuto lokalitu bychom chtěli řešit formou státní podpory. Do této zóny by například spadala oprava ulice Stará Louka, rekonstrukce můstků přes řeku Teplou, ale i revitalizace Divadelního náměstí včetně zbourání Vřídla,“ dodal náměstek.