Jsem nucen se rezolutně ohradit proti tvrzením zveřejněným tento týden v Karlovarském deníku a Týdeníku Karlovarska. Tvrdí se v nich, že Karlovarský kraj porušuje zákon tím, že neposkytuje informace o chodu Karlovarské krajské nemocnice, a.s. krajským zastupitelům.

Tyto informace samozřejmě poskytuje, a to v rámci zákona. Karlovarská krajská nemocnice, a.s. je standardní akciovou společností, která má zákonnou povinnost informace o svém hospodaření zveřejňovat, a to ve formě roční účetní uzávěrky. Což se také děje.

Na jednání zastupitelstva kraje dne 20. září zazněly požadavky opozičních zastupitelů na častější informování. Vedení kraje tento požadavek bez problému akceptovalo, a s průběžnými výsledky bude seznamovat Výbor pro zdravotnictví a sociální věci zastupitelstva Karlovarského kraje, ve kterém jsou zástupci všech politických stran krajského zastupitelstva.

Chtěl bych upozornit, že současná diskuse kolem hospodaření nemocnice mimo jiné ukazuje, že průběžné výsledky hospodaření jsou chápány a především interpretovány velice nepřesně, možná až tendenčně. Hospodaření žádné organizace není čistě lineární, a výsledky hospodaření v pololetí jednoduše nelze vynásobit dvěma a získat tak skutečné výsledky hospodaření za celý rok. Ovšem v zájmu získání pozornosti tak někteří činí.

Za zcela nepřijatelné však považuji tvrzení, že Karlovarský kraj porušuje zákon. O porušení zákona v našem právním systému rozhodují orgány činné v trestním řízení, nikoliv média. Karlovarský kraj žádný zákon neporušil, třebaže to autor zmiňovaných článků tvrdí. Kdybych se rozhodl přistoupit na tuto hru, mohl bych říci, že zákon porušil právě pisatel článku, neboť bez jakéhokoliv právního důvodu přesvědčuje veřejnost, že kraj jedná kriminálně.

Já však v této rovině jednat nehodlám. Cítím pouze povinnost v médiích očistit jméno Karlovarského kraje. Karlovarský kraj rozhodně respektuje zákony a neutajuje informace o hospodaření nemocnice.

Související články:

Žije kraj v právním vakuu?
Nekriminalizujeme, ale informujeme