„Jde o důležitou výměnu zkušeností mezi námi a Němci. Jsou totiž v podpoře učilišť a středních škol stále o dost dál než my,“ nastínil včera Michal Vachovec, ředitel Střední odborné školy stavební v Karlových Varech důvod, proč bylo jednání Hospodářské komory Horní Franky v Karlových Varech tak důležité a také podnětné.

Podle něj totiž v Čechách stále panuje proti učebním oborům a řemeslům určitá letargie. „Lidé si málo uvědomují, že šikovný zedník, nebo instalatér je k nezaplacení. Dnes však chtějí být děti při výběru povolání každý podnikatelem nebo manažerem. Nikdo si moc neuvědomuje, že právě bez lidí vyučených či absolventů odborných škol by to prostě vážně nešlo,“ dodal ředitel.

Podpora učňů a studentů odborných škol je v Německu daleko vyšší. „My také spolupracujeme s firmami, aby měli naši žáci praktické zkušenosti, ale například odměny za výrobky našich žáků a žáků v Německu se vůbec nedají srovnat. Němci jsou prostě dál. V Německu mají například žáci škol se stavebním založením podstatně delší a jinak koncipované praxe,“ doplnil ředitel školy Vachovec.

Situace v Čechách však prý není neřešitelná. „To určitě ne, jsou tady kvalitní učitelé, kteří mají dobrou odbornost a také žáci, kteří se snaží a mají o stavební obory zájem. Je však potřeba je ještě více motivovat a probudit u nich touhu být kvalitní. Například ve zmíněném Německu má řada žáků už během vzdělávání na škole určitou jistotu, že se budou svým řemeslem živit,“ dodal Vachovec.

Program setkání nabídl hostům z Německa také prohlídku dílen školy a seznámili se podrobně s tím, jak praktická výuka na karlovarské Střední škole stavební funguje. „Snažíme se například domluvit některé výměné praktické pobyty, aby naši žáci a učitelé zjistili, jak se věci dělají v Německu a naopak, aby si naši kolegové ze zahraničí vyzkoušeli jak to chodí u nás. Pro zkvalitnění výuky je totiž rozhodně potřeba spolupracovat i se zahraničím. Každá zkušenost je dobrá,“ podotkl Vachovec,“

Střední odborná škola stavební se také snaží oživit zájem o obory i dalšími způsoby.„Naše škola nabízí i celou řadů kurzů a rekvalifikací například pro nezaměstnané. Dále se snažíme také radit a přezkušovat lidi, kteří si mají zájem udělat si živnost,“ uvedl zástupce ředitele Jan Kümmel.