V pátečním Karlovarském deníku vyšel článek o mateřské školce v ulici Krále Jiřího s podtitulkem evokujícím, že náměstci primátorky Hybner a Petříková lžou. Takové jednání je pro mne zcela nepřijatelné a důrazně se proti němu ohrazuji. Rozhodně nelžu a považuji za naprosto nepřípustné, aby se o mně či mé kolegyni, která je navíc v tuto chvíli mimo republiku a nemá možnost se bránit, někdo takovýmto způsobem vyjadřoval.

O tom, že skutečně nelžu, svědčí doklady, které mám v ruce a poskytl jsem je i Karlovarskému deníku. Jedná se o protokol z místního šetření, které provedla krajská hygienická stanice v této školce. V tomto protokolu se nacházejí výtky, které pracovnice hygieny měla. K tomu je třeba zohlednit, že v budově, kde školka sídlí, je kromě ní také devět bytů, společné prostory a centrální kotelna, přičemž město Karlovy Vary nemá ve společenství vlastníků rozhodovací většinu. Na základě požadavků krajské hygienické stanice, které rozhodně nejsou omezeny na konstatování nutnosti snížit počet žáků, jak se tvrdí v novinovém článku, dále dle předpisů požární ochrany a požadavků na nutnou opravu elektroinstalace, jsme si nechali zpracovat návrh změn dispozic včetně rozpočtu a výkazu výměr. Tento návrh řeší nutné úpravy stavebně technického stavu nebytového prostoru v budově školky a jeho předpokládaný rozpočet je více než 3,5 milionu korun.

Nadále platí, že maminkám nabízím společné jednání a rozhodně se jim nezapírám. Jsem jim k dispozici na svém telefonu, na telefonu do sekretariátu či emailové adrese. Dodnes se mi skutečně bohužel nikdo neozval. Taková jsou fakta. Ta ovšem asi nejsou tak zajímavá, jako možnost osočit mne neprávem ze lži.

Bc. Tomáš Hybner, náměstek primátorky města

Poznámka redakce
Redakce má k dispozici zprávu hygienické stanice, ve které jsou sice zmíněny nedostatky mateřinky, nevyplývá z nich však, že by město muselo investovat do objektu miliony korun. Tyto informace potvrdily i samotné zaměstnankyně hygieny v pátečním článku.