1358
V již existující lázeňské obci u Vřídla nechal císař Karel IV. postavit hrad (dnes zůstala Zámecká věž).

1788
Stavba nového kamenného divadla, otevřeno bylo dne 22. července 1788 Mozartovou operou Figarova svatba.
V domě 'Maltézský kříž' na Staré Louce čp. 334 byla otevřena první karlovarská knihtiskárna.

1808
V Karlových Varech se narodili dva pozoruhodní muži: Eduard Hlawaczek, významný karlovarský lázeňský lékař a publicista, autor výtečného průvodce městem a August Pfitzmayer, významný evropský orientalista, vysokoškolský profesor.

1828
V Karlových Varech koncertoval slavný italský houslista Nicolo Paganini.

1858
Byla dokončena nová silnice z Karlových Varů do Mariánských Lázní.
19. března se v Karlových Varech narodil Josef Hofmann, významný národopisec Karlovarska.
Ve dnech 12. – 16. září se konaly oslavy 500. výročí založení Karlových Varů. Hlavní organizátoři byli dr. M. Forster a dr. R. Mannl.
12. září byl odhalen pomník Karla IV., autorem pražský sochař J. C. Max. Dílo bylo často kritizováno pro svou koncepční nezdařilost. Hlavním kritikem sochy se stal baron Lützow, který na ni reagoval instalací sochy kočky v parku své vily.

1878
V tomto roce vyšel první český průvodce po Karlových Varech z pera A. F. Čtvrtečky.
4. února vyhořela stará papírna v Březové.
Byla provedena demolice staré Vřídelní kolonády.
15. října byla otevřena nová městská jatka na tak zvaném Čertově ostrově.

1898
Velká stávka stavebních dělníků.
V Doupově se narodil dr. Viktor Karell, významný historik Karlových Varů.
17. května skončila po dvaatřiceti týdnech stávka porcelánských dělníků v Doubí a Dalovicích.
10. července byla odhalena pamětní deska J. Brahmse na domě Brusel (později Brahms) v ulici pod Jelením skokem.
23. října byla otevřena nová střelnice střeleckého spolku v Březové.
17. prosince byl zahájen provoz na železniční trati Karlovy Vary – Mariánské Lázně.

1908
Během roku se uskutečnily četné protičeské demonstrace, byla vytlučena okna Slovanské besedy.
V Karlových Varech se léčil francouzský ministerský předseda Clemenceau.
4. července byl odhalen pomník Fryderyka Chopina.
1. srpna byl jmenován zřídelním inženýrem prof. dr. Robert Kampe, vynikající odborník, autor četných spisů o hydrogeologii a jímání pramenů v Karlových Varech.
24. září bylo zřízeno první stálé kino „Continental“ v hotelu Střelnice.
24. března se narodil Miloslav Wajs, literární historik Karlovarska, rodák z Prahy.

1918
9. června vstoupila v platnost nová válečná omezení v prodeji chleba a mouky na lístky.
Ve dnech 17. a 18.července se konaly hladové demonstrace karlovarských žen.
1. srpna byl zaveden lístkový prodej tabáku a kuřiva.
28. října se uskutečnilo vyhlášení samostatné Československé republiky.
30. října městská rada vydala prohlášení k obyvatelstvu, ve kterém se hlásí k proklamované autonomní provincii Deutschböhmen, odmítla svrchovanost ČSR.
6. listopadu byla ve městě utvořena vojenská rada, která složila přísahu věrnosti provincii Deutschböhmen.
4. prosince začaly Karlovy Vary z nedostatku papírových platidel vydávat vlastní nouzové peníze.
12. prosince podplukovník Slezáček obsadil Karlovy Vary českým vojskem.
V lázních se léčil tvůrce tureckého státu a jeho pozdější prezident Kemal Atatürk.

1928
Dne 2. července byl v Karlových Varech založen oddíl kopané Sportovní klub Slavia.

1938
Vydán 1. svazek karlovarské historické ročenky (Karlsbader historisches Jahrbuch), významné vlastivědné publikace, další v letech 1939, 1940 a 1941. Redigoval dr. Viktor Karell.
24. dubna byl v Karlových Varech zahájen sjezd Sudetoněmecké strany v dnešních Lázních III. Konrád Henlein s K. H. Frankem zde vyhlásili osm požadavků sudetských Němců vůči československé vládě.
3. září němečtí komunisté v Karlových Varech vydali rezoluci k obraně republiky proti Hitlerovi.
13. září bylo v Karlových Varech vyhlášeno stanné právo, henleinovské bojůvky se stáhly za hranice ČSR. V průběhu září opustilo české obyvatelstvo město.
3. října na základě mnichovské dohody české vojsko a četnictvo opustilo Karlovy Vary.
4. října bylo město obsazeno německým vojskem, k obyvatelům promluvil z balkonu divadla říšský vůdce Hitler. Karlovy Vary jsou připojeny k německé říši a stávají se součástí Sudetské župy. V říjnu začalo na Karlovarsku rozsáhlé zatýkání antifašistů. Nejtížeji postiženi byli sociální demokraté.
V noci na 10. listopad byla vypálena židovská synagoga v Sadové ulici. Začala perzekuce židovského obyvatelstva. Před deportacemi byli Židé koncentrováni do sběrného tábora v Olšových Vratech. Stovky karlovarských Židů včas emigrovaly, mezi nimi i karlovarský rabín dr. Ignaz Ziegler, který nalezl poslední životní útočiště v Jeruzalemě.

1948
Na výrobních závodech města byly ustaveny oddíly Lidových milicí.
V Karlových Varech se konal sjezd průkopníků práce.
Lázně se staly majetkem československého státu. V průběhu roku započala totální likvidace soukromého sektoru na všech úsecích života města.
Lázně navštívila generální tajemnice KS Španělska Dolores Ibaruri.
V Karlových Varech proběhla volba královny krásy ČSR, na 2. místě se umístila Věra Chytilová, pozdější významná režisérka.
Po válce bylo znovuotevřeno městské muzeum a zahájen archeologický průzkum pravěkého a slovanského hradiště „Starý Loket“ v Tašovicích.
17. října byl odhalen pomník Adama Mickiewicze, autor Břetislav Werner.

1958
Dne 1. dubna byl ředitelem závodu Becherovka jmenován Václav Lupínek, který v této funkci setrval více než třicet let a pod jehož vedením dosáhla karlovarská firma významného rozkvětu.
14. června přijalo karlovarské divadlo název Divadlo Vítězslava Nezvala.
Město slavilo 600. výročí svého založení. Vyšla kniha Karla Nejdla „Jean de Carro a jeho Karlovy Vary“, průkopnický spis o životě a díle karlovarského lékaře 19. století.
V sanatoriu Richmond se léčil německý spisovatel Arnold Zweig. Karlovy Vary navštívil turecký básník Nazim Hikmet.

1968
Dne 8. března byla ve Dvořákových sadech odhalena socha Mateřství, autorem je Karel Kuneš.
Byl položen základní kámen pro stavbu Thermalu. Na Zámeckém vrchu byla provedena demolice expoziční budovy městského muzea v domě Victoria. Sbírky a pracovny přemístěny do vedlejšího objektu Král anglický.
Byl zrušen zoopark na Andělské Hoře.
V obchodně – správním centru města byl otevřen nový hotel Jizera a v letním kině koncertovala britská beatová skupina Swinging Blue Jeans.
V květnu byla zahájena nová tradice, ve městě proběhly oslavy Hold Karlu IV. jako dvoudenní slavnost s vítáním Karla IV. a četnými zábavními atrakcemi.
V rámci Mezinárodního filmového festivalu navštívil Karlovy Vary francouzský filmový herec Pierre Brice, proslulý ztvárněním postavy náčelníka Winnetoua.
Lázně navštívil sovětský státník A. N. Kosygin.
21. srpna vstoupila do Karlových Varů okupační spojenecká vojska Varšavské smlouvy. Ve Dvorech se pod sovětským tankem probořil most přes Ohři, obnoven byl až po dvou letech.
5. listopadu oslavila v Drahovicích malá skupina komunistů 51. výročí VŘSR, z akce vzešla tzv. Rezoluce skupiny 108, odsuzující údajnou kontrarevoluci v ČSSR a nabádající k věrnému přátelství se SSSR. Ta měla v rozjitřené antisovětské atmosféře minimální ohlas. Za normalizace po roce 1970 však jejím aktérům posloužila jako odrazový můstek pro politické kariéry.

1978
Dne 2. března byla před Poštovním dvorem zasazena lípa na počest letu prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka, který v Karlových Varech pobýval.
Byl proveden odstřel domů pro výstavbu nákupního střediska PERLA na třídě ČSA.
Na Andělské Hoře se natáčel český film „Balada pro banditu“ režiséra Síse.

1988
Dne 5. února zemřel významný karlovarský architekt ing. Ladislav Kozák.
5. května byl odhalen v ulici Petra Velikého nový pomník Karla Marxe, autorem sochy je Karel Kuneš.
26. června bylo v budově Lázní I. otevřeno první Casino po roce l945.
6. července byla na kolonádě ČSP odhalena busta architekta Josefa Zítka, autora projektu kolonády.
9. srpna zemřel karlovarský malíř Jan Samec, rodák z jižních Čech.
Byla provedena demolice památného domu Bílý lev. Proti demolici vedli památkáři a občanské iniciativy několikaletý marný boj.
Po dlouholeté opravě byl zahájen provoz lanové dráhy na Výšinu přátelství.
V rámci MFF představil významný italský filmový režisér Bernardo Bertolucci svůj nový film “Poslední císař“.
Zemřel karlovarský hudebník Emil Loos, autor četných skladeb pro dechové orchestry. Byl znám jako dlouholetý dirigent orchestru Lázeňka.
26. října v Karlových Varech koncertovala tehdy velmi populární sovětská zpěvačka Žanna Bičevská.
Na třídě ČSA byla otevřena italská cukrárna.
Karlovarský závod Becherovka na sklonku perestrojky a na prahu politického převratu zahájil licenční výrobu americké Coca-Coly.

Stanislav Burachovič