Tu nechal kdysi postavit Karlovarák Kašpar Schwarz.

Podobně jako na kapli svatého Linharta se na její opravě podílelo finančně město, příspěvková organizace Lázeňské lesy a krajský úřad. „Kapli jsem zasvětil svaté Anně. Kvůli tomu jsme se také dohodli s magistrátem, že do objektu jako karlovarské děkanství zapůjčíme sochu této světice,“ říká sídelní kanovník a děkan kostela Maří Magdaleny Jiří Hladík. Kromě toho byla otevřena i kaple sv. Linharta.