O tom, že spoléhat na odborníky se nemusí vždy vyplatit, se v těchto dnech velmi nepříjemným způsobem přesvědčuje Karlovarák František Krejčí. Je totiž jedním ze stíhaných v případu loňského úmrtí Manfreda Rotha. Ten se otrávil kysličníkem uhelnatým v bytě, který patří Františku Krejčímu.

„Nejsem odborníkem v oboru plynových spotřebičů či komínů. Proto jsem zadal veškeré montážní a revizní práce specialistům. Spoléhal jsem na to, že vědí, co dělají. Vzhledem k vývoji situace to byla chyba,“ uvedl na svou obhajobu Krejčí.

Podle Jiřího Karmazína, podílníka sokolovské společnosti H–komplet, která se pro Krejčího stará o kontrolu dokladů souvisejících s požární bezpečností, si majitel bytu své povinnosti plnil. „Je na něm, aby si ohlídal termíny revizních prohlídek. Tuto povinnost majitel bytu nezanedbával. Na nás ovšem není zkoumat obsah jednotlivých revizních zpráv. Za ten si ručí revizní technici,“ upozornil Karmazín. „Divím se, že je pan Krejčí do tohoto případu zamotán. Z našeho pohledu je totiž vše v pořádku. A jestli revizní technik případné závady nezapsal, nese za to zodpovědnost on,“ dodal.

František Krejčí rovněž nechápe mechanismus, jakým přišel Manfred Roth o život.

„Karma v koupelně měla dokonalé jištění. To ostatně prokázal i pokus, který na ní provedli odborníci. Zacpali při něm spalinovou cestu od průtokového ohřívače. Spalinové čidlo na přerušení tahu spotřebiče za jednu minutu průtokový ohřívač automaticky vypnulo. Hlavní vypínač přitom ovšem zůstal v poloze zapnuto. Po smrti Manfreda, které velmi lituji, však byla karma vypnutá hlavním ovladačem,“ nastínil jednu z nesrovnalostí.