Rada města totiž zrušila usnesení, v němž souhlasila s tím, že kino Čas svěřuje do pronájmu městské nadaci.

„Se členy nadace jsme jednat chtěli, ovšem kvůli jejich zaneprázdnění jsme se nesešli. Jedná se o opatření přechodné, nikoliv konečné. Chtěli jsme ale, aby vánoční provoz kina fungoval,“ uvedla primátorka Veronika Vlková. Podle ní bude rada iniciovat další schůzku se členy nadace, aby se dohodli na dalším postupu.

„Kino je ve vlastnictví města, proto neexistuje žádná překážka, abychom kino nemohli provozovat,“ uvedla Vlková na dotaz, zda provoz kina nezkomplikuje spor mezi radnicí a agenturou Helter Skelter. Jak bude dále městská nadace fungovat, to zatím není jasné. Primátorka totiž smlouvu stále nepodepsala. „Máme určité výhrady. Chceme znát schémata, za jakých bude nadace granty mezi žadatele rozdělovat,“ uvedla. Na účtu nadace je nyní pět milionů.