Vedení karlovarského magistrátu se rozhodlo, že se pustí do kontrol prodeje nebytových prostor. A jak k tomu doplnil náměstek karlovarské primátorky Tomáš Hybner (ČSSD), dá se očekávat, že výsledky budou daleko horší než u kontrol prodeje bytových domů, které radní zahájili loni na podzim a značně tak zkomplikovali život některým Karlovarákům. Ne vždy totiž mohli lidé nalézt faktury, díky kterým měli znovu doložit, že do domu investovali požadovaných šedesát procent z kupní ceny.

Kontroly podnikatelů mají začít už v dubnu letošního roku. „Jedná se především o obchody na pěší zóně, třídu Davida Bechera a Moskevskou ulici,“ upřesnil Hybner.

Například Hana Mašková, jejíž rodina provozuje na třídě T. G. Masaryka pekárnu Repre, ale z kontroly radnice strach nemá. „V domě už podnikáme řadu let. Po revoluci jsme ještě jako nájemníci objekt opravili ze svého. Když jsme pak dům kupovali, město nám tuto částku odečetlo jako slevu z kupní ceny,“ uvedla podnikatelka.

Od podzimu doložilo faktury o provedené investici už šest set dvacet pět sdružení spoluvlastníků bytových domů, které dříve patřily městu. Ke kontrole přiměl radní vyhraný soudní spor vedený se sdružením spoluvlastníků právě kvůli tomu, že mělo město podezření z manipulace dokladů. Toto sdružení ale odmítá, že by při opravě domu podvádělo.

„Podobných případů, jako byli Dolečkovi, kteří soud prohráli, zatím více nemáme. Ale máme kolem čtyřiceti jiných, u kterých nebude možné investici doložit fakturou. Do domů tak budou muset přijít technici, kteří odhadnou výši opravy,“ vysvětlil náměstek primátorky Hybner.

Upřesnil dále, že jde například o případy, kdy jednatel sdružení spoluvlastníků nemovitosti zemřel a faktury se nepodařilo Karlovarákům dohledat. Tyto žádosti se tak budou řešit individuálně.

Ze 625 případů bylo jen 261 bez nedostatků. Zcela napraveno bylo zatím jen 188 z nich.