Jak Deník zjistil z kupní smlouvy mezi oběma firmami uložené na katastrálním úřadě, Lidl 40 milionů rozdělil – za dvacet milionů korun koupil pozemky a za dalších 20 milionů stavby. Kupní smlouva byla podepsána 26. listopadu loňského roku, tedy v době, kdy už se zmíněné objekty za 20 milionů začaly bourat.

„Já na tom nevidím nic divného, takhle se to zkrátka dělá, že se koupí stavba a pak se zdemoluje,“ poznamenal Třešňák, který v tom nevidí žádný účetní problém ani spekulaci.

Jiný názor má ale finanční úřad. Zatímco pozemky nelze dát do odpisů, budovy ano. Redakci bylo doporučeno, ať si vyžádá znalecký posudek na tyto objekty. Deník proto ihned včera dal podnět ministerstvu financí, aby se touto záležitostí začalo zabývat.

Případ s objekty na Čertově ostrově má i další rozměr. Zatímco náměstek Tomáš Hybner konstatoval, že cena za areál byla například nízká i kvůli tomu, že IT se zavázala provést demolici objektů na vlastní náklady, které byly vyčísleny podle Hybnera na deset milionů, kupní smlouva mezi oběma firmami z loňského listopadu hovoří úplně o něčem jiném. V té totiž stojí: „Kupující se zavazuje (tedy Lidl), že zajistí kompletní demolici části budovy nejpozději do 30. listopadu 2007.“

Deník už v úterý požádal o stanovisko Lidl, ale jeho odpověď nezískal.

(jako/iva)