Vedení karlovarské radnice stále trvá na tom, že při výběru zhotovitele na stavbu multifunkční haly neporušilo zákon o veřejných zakázkách. Právě proto požádalo město Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o takzvaný rozklad rozhodnutí, na základě kterého udělil úřad Karlovým Varům za neprůhlednou losovačku půlmilionovou pokutu. Město ji ale odmítá zaplatit.

„Mohu potvrdit informaci, že město 16. října požádalo o rozklad. Jsme toho názoru, že město své zákonné povinnosti při výběru zhotovitele multifunkční haly, zejména zákon o veřejných sbírkách, neporušilo,“ informoval včera mediální asistent karlovarského magistrátu Lukáš Pokorný. Podle něho je zatím předčasné hovořit o tom, jak bude město postupovat v případě, pokud bude statisícová pokuta potvrzena. „Nelze předjímat rozhodnutí příslušných orgánů města, jaký postup zvolí. V obecné rovině byla tato otázka zodpovězena ale již dřívě,“ doplnil.

Primátorka Veronika Vlková (ODS) v minulostí několikrát zopakovala, že město nenese za průběh losování odpovědnost. Na výběrové řízení si totiž najalo firmu Stormen, která pak samotné losování nechala na starosti firmě Stone Block. Ve smlouvě mezi městem a Stormenem má být klauzule, že za případné škody vzniklé při výběrovém řízení je odpovědný Stormen. Právě proto by podle vedení města měla půlmilionovou pokutu zaplatit tato firma.

Podle šéfa antimonopolního úřadu Martina Peciny se však město odpovědnosti zbavit nemůže. „Zadavatel porušil zákon o veřejných zakázkách, když neprovedl transparentním způsobem omezení počtu zájemců pro účast v užším řízení. Zadáním dané zakázky pověřil společnost Stormen. Ta následně bez řádného důvodu sama pověřila losováním firmu Stone Block. Omezení počtu zájemců pro účast v soutěži tak provedla v šetřeném případě osoba odlišná od zadavatele i od osoby pověřené výkonem zadavatelských činností. Zadavatel tak ztratil přímou kontrolu nad losováním a nad jeho řádným transparentním průběhem. Pověření společnosti Stone Block přitom schválil až dodatečně,“ prohlásil Pecina při verdiktu o pokutě.

K případné pokutě se ovšem nehlásí ani šéf Stormenu Jiří Pilský. Ten bude čekat na postoj města. Sám do soudního sporu s městem nechce vstupovat. Vyčká prý, až jeho firmu zažaluje město. Rozkladem se bude opět zabývat antimonopolní úřad.

„Řešit ho bude předseda pan Pecina s rozkladovou komisí. Společně přezkoumají, zda bylo rozhodnutí o udělené pokutě opravdu správné. Lhůta v tomto případě neexistuje, záleží na jeho složitosti,“ poznamenal mluvčí úřadu Kristián Chalupa. Pokud úřad pokutu potvrdí, může proti tomu město podat žalobu ke Krajskému soudu v Brně.