Proto strážníci už šest let pořádají soutěž o Putovní pohár městské policie. Sportovně vědomostní akce je určená jak pro žáky prvních, tak druhých stupňů základních škol.

„V rámci soutěže si ověřujeme, zda si děti zapamatovaly to, co jim v rámci besed říkáme. Máme tak zpětnou vazbu,“ konstatoval Pavel Jalůvka, manažer prevence kriminality městské policie.

Děti z prvního stupně se při odpovídání otázek na stanovištích běhu potí nad problémy dopravní výchovy, starší žáci už musejí prokázat své znalosti právního vědomí. „Letos se do soutěže přihlásilo 23 družstev z karlovarských škol,“ upřesnil Jalůvka. V příštím roce chtějí podle Jalůvkových slov strážníci tuto aktivitu rozšířit i na střední školy. „Tématem bude opět právní vědomí, ovšem trochu složitější,“ dodal manažer.

Letos se s nástrahami soutěže nejlépe vypořádaly děti ze ZŠ Poštovní (mladší) a ZŠ Konečná.