Národní dům nemá štěstí. Stejně jako před lety, kdy si jej od města koupil podnikatel Ivo Ouřada, se jeho oprava odkládá. Novému vlastníkovi, pražské společnosti Eltodo, brání v náročné rekonstrukci a dostavbě tohoto objektu plomba na katastru nemovitostí. Ouřada totiž podal na budovu určovací žalobu a Národní dům se znovu vrací před soud. A s objektem nemůže Eltodo nakládat do té doby, než soud o žalobách rozhodne.

Národní dům prodala radnice Eltodu za 21 milionů korun, a to velmi komplikovaně. Nový nabyvatel podepsal s městem celkem tři smlouvy, nájemní, o rekonstrukci a kupní. A přestože se jednalo o náročný právní úkon, který museli schválit karlovarští zastupitelé, u podpisu smluv nebyl přítomen notář. Tuto informaci potvrdil bývalý právník radnice Tomáš Ficner.

Radnice si navíc nevyžádala výpis z katastru nemovitostí. Tudíž město nezjistilo, že na katastru je tento majetek zablokován a nelze jej prodat.

„To byl standardní postup. Obě strany se dohodly a smlouvy ověřili úředníci města. Žádný notář není k tomuto aktu potřeba. Výpisy z katastru ke smlouvám navíc běžně nedáváme, takže ten nebyl přílohou smlouvy. O tom, že je na majetku plomba, jsme nevěděli ještě rok poté,“ uvedl bývalý právník města Ficner. Ten dodal, že ušlý zisk může Eltodo vymáhat po Ouřadovi, který podal na Národní dům žalobu o určení vlastnictví.

Eltodo má nyní svázané ruce. Stavební povolení, o něž stavební úřad požádal, pozastavil krajský úřad. Oprava a dostavba Národního domu tedy není do rozhodnutí soudu možná. Stejně tak si Eltodo nemůže Národní dům koupit, protože zápis vlastnického práva tohoto majetku do katastru je teď vyloučen.

I když žalobu na určení vlastnictví podal Ouřada ještě před podepsáním smlouvy mezi městem a Eltodem, tato společnost nebude zatím uplatňovat po městu žádné sankce kvůli tomu, že nemůže zahájit své naplánované investice.

„Zatím o podobném kroku neuvažujeme. Celou situaci sledujeme a stále věříme, že se vše vyřeší,“ uvedl mluvčí společnosti Eltodo Jan Rafaj. Eltodo tak doposud ani neřešilo, po kom by případné sankce vymáhalo. Rafaj ale připustil, že společnost jen za projekt zaplatila už deset milionů korun.

Eltodo odmítá komentovat fakt, že představitelé města si před podpisem smlouvy nezkontrolovali aktuální stav věcí. „Podotýkám, že i Eltodo celou dobu postupovala s projektem v dobré víře, že se vše rychle vyřeší, když už byl tento spor jednou pravomocně rozhodnut,“ dodal mluvčí.

Ivana Kalinová, Jana Kopecká

Glosa: Chybami se město neučí