Společnost Eltodo získala stavební povolení na opravu a rekonstrukci celého objektu. „V úterý 29. ledna nabylo stavební povolení právní moci,“ uvedl Jan Rafaj, mluvčí firmy. Ředitel společnosti Eltodo Michal Prunar považuje tento okamžik za přelomový a zásadní. „Díky získání stavebního povolení jsme mohli přikročit k finálnímu jednání s generálním dodavatelem stavby o harmonogramu zahájení stavebních prací. V tuto chvíli předpokládáme, že se stavbou budeme moci začít na přelomu března nebo v dubnu,“ uvedl Prunar.

Eltodo navíc předloží magistrátu všechny potřebné dokumenty k tomu, aby nabyly účinnosti smouvy, na jejichž základě se tato firma stane majitelem Národního domu.

„Jakmile k tomu dojde, zveřejníme jméno, které hotel po rekonstrukci ponese,“ uvedl Prunar.