Definitivně se tak zřejmě zklidnila dlouho rozbouřená nálada mezi vedením kraje a lékaři.

„Situace ohledně konkurzů se vyjasnila. Samozřejmě budeme ale dále ve střehu sledovat, jak kraj doplní dozorčí radu KKN a jak proběhne dnešní mimořádné jednání krajského zastupitelstva,“ řekl Deníku Stanislav Kubín, nově jmenovaný zdravotní ředitel a zároveň primář chirurgického oddělení nemocnice v Karlových Varech.

Kubín má jasno i co se týče svého primářského postu: „Vrátím se a budu dělat primáře i zdravotního ředitele současně. Funkci zdravotního ředitele chápu jako zastřešující a zkusím to zvládnout.“

Na funkci v dozorčí radě nemocnice už rezignoval hejtman Josef Pavel, náměstek pro zdravotnictví Jiří Mutinský a Jan Svoboda, chebský starosta. „Já abdikuji ke konci ledna, kdy rada kraje jako valná hromada nemocnice jmenuje členy nové dozorčí rady,“ uvedl hejtmanův náměstek Petr Horký.

Ten v dozorčí radě zatím zůstává společně s Tomášem Pospíšilem, který odstoupit odmítl. „To udělám v momentě, kdy kraj vypíše volby na dva zástupce z řad zaměstnanců nemocnice. Důležitý pro mne bude i závěr dnešního mimořádného jednání krajského zastupitelstva,“ uvedl Pospíšil.

Ten zároveň upozornil na to, že by nebylo vhodné, aby kraj měl v dozorčí radě čtyři politiky a za nemocnici by v tomto vrcholovém orgánu po určitou dobu nebyl nikdo. „Volby kraj zatím nevypsal ani za Hynka Bureše. A ten už z dozorčí rady odstoupil před několika týdny,“ vysvětlil Pospíšil.

Svého zástupce by chtělo mít v dozorčí radě i město Karlovy Vary. „Pokud tam bude mít své jednatele Cheb a Sokolov, pak mi to připadá logické. Podle mého názoru by členkou dozorčí rady měla být primátorka Veronika Vlková,“ uvedl karlovarský náměstek Tomáš Hybner.

Jakou funkci plní orgány Karlovarské krajské nemocnice?

Zdravotní koncepci určuje zdravotní ředitel KKN (Kubín). Tedy směřování jednotlivých oddělení všech nemocnic. To dále konzultuje s ekonomickým ředitelem (Fojtík), který věc analyzuje finančně. Výkonný ředitel (Ferenc) přenáší informaci do představenstva (Fojtík, Ferenc, Orálek), které ji v případě schválení postupuje dozorčí radě. Ta je šestičlenná a tvoří ji čtyři zástupci kraje a dva jsou voleni z řad zaměstnanců. Výstup z dozorčí rady jde prostřednictvím valné hromady (rada kraje) do schvalovacího procesu krajského zastupitelstva.

Při založení akciové společnosti KKN byl použit tzv. „německý model“ dozorčí rady se silným mandátem a kompetencemi. Dozorčí rada třeba jmenuje či odvolává členy představenstva. Má však i svoji slabinu, protože je závislá na výsledcích krajských voleb. Proto by bylo přinejmenším politicky prozíravé, kdyby kromě vládní koalice obdržela jeden post dozorčí rady i opozice.

(pga)

Rada lékařům od Jana Knáry: Ústní sliby neberte vážně

Na další kličkování krajské politické reprezentace v čele s hejtmanem Josefem Pavlem, která šokovala karlovarské primáře postojem k jejich rezignaci na posty, reagují i další karlovarští zdravotníci.

Předseda oblastní stomatologické komory Jan Knára k tomu říká: „Pracuji v Karlových Varech 45 let, proto mě současná situace nenechává klidným. Nikdy jsem si nepředstavoval, že po uplynutí pouhých devatenácti let od časů, když jsme šli v průvodu od nemocnice přebírat budovu OV KSČ s cinkáním klíčů, budeme bojovat za život naší karlovarské nemocnice, místo aby lékaři a sestry bojovali za naše životy, stávkami a výpověďmi.“ Doktor Knára radí kolegům nerušit stávkovou pohotovost, dokud vše nebude ujednáno v zastupitelstvu kraje. V současné politické situaci jen ústní slib, i když nejvyššího představitele kraje, je jen ´per huba´. Držíme vám palce ,“ dodává i za kolegy zubaře.

(sia)