Lidé žijící v katastru města Nové Role a obce Jimlíkov mají obavy, že s blížícím se otevřením nových kaolinovách ložisek v bezprostřední blízkosti jejich bydliště, dojde k velkým změnám jak v kvalitě ovzduší, tak k fatálnímu navýšení hlučnosti a například i ke snížení vydatnosti podzemních pramenů. Novorolští zastupitelé však na svém jarním zasedání dali záměru akciové společnosti Sedlecký kaolin k otevření lomu „Jimlíkov – sever“ zelenou a pokud nedojde k nějakému zásadnímu zjištění ze strany příslušných krajských a státních orgánů, má nastávajících pět generací místních obyvatel o čem diskutovat. Ložiska kaolinu budou totiž podle údajů firmy vyčerpaná až po více než sto letech.

„Rozhodnutí není pro nás vůbec jednoduché,“ říká starosta Nové Role Václav Heřman. „Na jedné straně nikdo z nás nevítá přiblížení těžební činnosti do takové blízkosti města, ale na straně druhé je třeba myslet i na stovky místních lidí, kteří tak mají postaráno o práci na desítky dalších let dopředu.“

„Co mi bude platné, že můj soused má nadosmrti zajištěnou práci, když já, kdybych se třeba rozhodl pro prodej své zahrady u rybníka, nenajdu po otevření lomu už nikdy kupce za cenu, kterou bych mohl požadovat dnes,“ uvažuje Novorolák Miloslav Vitoušek. „A co mají teprve říkat majitelé rodinných domků, kterých je v okolí také několik?“ ptá se.

„Nemyslím si, že to bude tak hrozné, jak je vidět na mapce,“ polemizuje městský zastupitel Libor Škarda. „Lom má být otvírán postupně a každá jáma po vytěžení zasypána a rekultivována. Firma navíc slíbila městu finanční kompenzace.“

„Rozumím sice dobře ekonomickým a politickým důvodům, které vedou místní zastupitele ke schválení záměru otevření lomu, ale nechci se dočkat toho, aby se nemovitosti v našem městě staly neprodejné a celá lokalita neatraktivní pro zájemce o podnikání v jiné oblasti, než je porcelánový a těžební průmysl,“ vyjádřila obavy Jana Schmiegerová, vedoucí odboru výstavby města Nové Role. „Podívejte se na takový Jimlíkov, to je obec, ve které se díky její poloze mezi lomem a kaolinkou jakoby zastavil život. Téměř nikdo nový tam nestaví, nekupuje domy, neinvestuje ani nepodniká,“ dodala úřednice.

Jimlíkov v izolaci?

Také obyvatelé samotného Jimlíkova, který spadá pod Novou Roli, nejsou plánovaným otevřením nového lomu nijak nadšeni. Jsou však mezi nimi mnozí, které božičanská kaolinka živí, a tak se snaží aspoň uhájit některá svá práva. Proto se koncem května sešli a sepsali několik zásadních požadavků, které předali novorolským zastupitelům.

Jimlíkovští, kteří poukazují například na fakt, že dojde k přerušení mnoha cest a stezek k okolním obcím a ocitnou se tak prakticky zcela v izolaci uprostřed ´měsíční krajiny´, do které se nejen nikdo nebude stěhovat, ale nejspíš sem přestane jezdit i veřejná doprava – a to včetně školních spojů – se obávají také o snížení hladiny podzemní vody tolik důležité pro udržení místní zeleně a v neposlední řadě je děsí hluk, prach a špína, které podle jejich názoru výrazně narostou.

Práší se nebo ne?

Stanovisko Vojtěcha Zítka, generálního ředitele Sedleckého kaolinu, a.s., se nám nepodařilo k dané problematice získat, odkázal nás na jednání s Ivem Lukešem z oddělení přípravy výroby božičanské kaolinky. „Inženýr Lukeš ví o záměru vše a podá vám požadované informace,“ komentoval své rozhodnutí Zítko.

„Kaolin je při těžbě vlhký a vůbec nepráší,“ tvrdí Ivo Lukeš. „Něco jiného ale je, když přepadne z korby náklaďáku, uschne na silnici a rozjezdí ho pak auta. Potom se, samozřejmě, práší. Že se to bude stávat i nadále, to je více než pravděpodobné. Stále bojujeme s nedodržením kázně a předpisů ze strany řidičů, ale to je asi obecný problém,“ řekl.

Naprosto opačný pohled na problematiku velké prašnosti v okolí kaolinky i samotné těžební jámy mají ale místní lidé. Ivana Toufarová, která žije na ubytovně v Božičanech, si stěžuje: „Větrat pokoj mohu vždy jen na malou chvíli, jinak by byl celý pod vrstvou bílého písečku, okna u auta musím umýt před každým vyjetím,“ tvrdí. „Dělala jsem dříve ve Staré Roli v provozu a odešla jsem také proto, že jsem měla obavy o své zdraví. Jsem přesvědčena o tom, že lidé, kteří dlouhodobě pracují s kaolinem, musejí mít následky na plicích,“ dodala Toufarová.

Jde i o Starou Roli

Obavy související s otevřením kaolinového lomu mají pochopitelně i obyvatelé Staré Role. Vždyť hranice první lokality je od jejich hřbitova coby kamenem dohodil a vzhledem k tomu, že v našem regionu vane převážně západní vítr, mohou starorolští očekávat spad prachu i zvukové efekty v možná ještě daleko větší míře, než Novorolští.

„Záměr, jakým je otevření nového dobývacího prostoru, musí být v souladu s územním plánem obce,“ sdělila Regina Kindratová z odboru životního prostředí na Krajském úřadě Karlovarského kraje, která se právě těmito záležitostmi zabývá. „Zatímco z pohledu Staré Role bylo v tomto směru vše zcela bezproblémové, novorolští zastupitelé museli na jaře územní plán částečně upravit tak, aby dovolil realizaci tohoto záměru,“ vysvětlila krajská úřednice.

Lze se bránit?

Možnosti zvrácení stávajícího stavu jsou pro ty, kteří mají vážné připomínky k otevření lomu, značně omezené. Přesto však existují. „Nechápu, proč na tak závažné téma nebyla s obyvateli regionu vedena veřejná, podrobná diskuse,“ říká Roman Pištěk z Nové Role. „Je veřejně známé, že na jednání zastupitelstva přijde pár lidí, ale jsou přece další možnosti, jak lidi k diskusi pozvat – například místní zpravodaj nebo internet,“ dodal.

Na internetových stránkách města je dnes už umístěna v diskusním fóru anketa, ve které mohou lidé vyjádřit svůj postoj.

Hlasovat lze na této adrese, kde je třeba kliknout v dolní části stránky na odkaz obecná diskuse a následně otevřít téma s názvem „Otevření kaolinového lomu ano či ne? Víme přesně, o co jde?“.

Pro ty z vás, kteří se chtějí o záměru otevření lomu dozvědět co nejvíce aktuálních informací, je pak ideální vyhledat si vše na stránkách informačního systému EIA. Posuzování vlivů na životní prostředí se totiž v současné době provádí tak zvaným procesem EIA, a to v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Těžba nerostných surovin v takovém rozsahu, jako tomu má být u Nové Role, patří mezi 'záměry vyžadující zjišťovací řízení' a vše najdete zde. Do příslušné kolonky 'vyhledat' je třeba vložit kód MZP164, a pak už se dokumentace otevře.

Nejúčelnějším způsobem vyjádření názoru je však osobní účast na jednání Městského zastupitelstva Nové Role, na kterém by se měla po vrácení dokončeného zjišťovacího řízení tato problematika definitivně dořešit. „Jestli tomu tak bude, to nedokážu v současné chvíli říci, protože nám dosud dokumenty nebyly vráceny,“ vysvětluje starosta Heřman. „Pokud budou všechna vyjádření pozitivní, nevidím důvod, proč o tom znovu jednat, když jsme na jaře záměr schválili jednomyslně, tedy všemi patnácti hlasy,“ dodal.