Ekologie, třídění odpadů či dobročinné sbírky už dávno nepatří k tématům, o kterých se na školách jen nadneseně mluví, ale některé školy tyto výrazy i uvádějí do praxe.

Příkladem je například karlovarská Obchodní akademie v Bezručově ulici, která dlouhodobě pracuje na řadě projektů zaměřených na životní prostředí a jejíž žáci kromě akcí přímo ve škole také velmi často pořádají nejrůznější informační besedy například pro základní školy. „Skutečně se snažíme zaměřovat na ekologii a také zdravý životní styl,“ potvrdila učitelka Jana Chyšková, která s žáky nejrůznější aktivity organizuje.

„Například v pondělí jsme před školou vysadili tři nové stromy. S tímto projektem nám pomohla Správa lázeňských parků a sadů. Ti nám například poradili, jaký druh stromů vybrat. Je to už podruhé, co jsme takto v okolí školy stromy vysazovali,“ informovala Chyšková.

Škola nyní také začala třídit bioodpad. „Zakoupili jsme speciální kompostér, který na školách není úplně obvyklý. Žáci dostali instrukce, že mohou třídit například slupky od ovoce, zbytky pečiva či sáčky od čajů. Kromě bioodpoadu třídíme také samozřejmě papír, plasty, plastová víčka i použité baterie. Většina žáků s recyklací odpadů nemá problém a přistupujeme k tomu spíše pozitivně,“ ujistila pedagožka. „Pořádáme také dobročinné sbírky například na psí útulek, abychom finančně přispěli například na lékařské zákroky, očkování a další péči pro umístěné psy,“ dodala Chyšková.

Studenti aktivity vítají. „Určitě to výuku zpestřuje. Zároveň se také dozvídáme zajímavé informace, které nám mohou pomoci i v životě mimo školu,“ shodli se studenti obchodní akademie.