Na 419 milionů korun odhaduje současnou reálnou cenu Lázní I Otakar Kodl ze znaleckého ústavu oceňování nemovitostí a podniků. Ten zcela zpochybňuje odhady, které si nynější vedení karlovarského magistrátu nechalo zpracovat na památkově chráněny objekty Lázně I a Lázně III. Kodl je přitom právě tím znalcem, koho bývalé vedení radnice oslovilo v roce 1992, aby ocenil zmíněné nemovitosti. Už tehdy před šestnácti lety odhadl jejich cenu vyšší, než za kterou ji cení nynější znalci.

„Nechápu, jak někdo mohl ocenit Císařské lázně na 192 milionů a Lázně III na 29 milionů. Tyto částky jsou pro mě naprosto nepřijatelné,“ nechápe znalec Kodl.

Převod na kraj

Císařské lázně chce město převést do majetku Karlovarského kraje oficiálně za 6,5 milionů korun, což je jedno procento z ceny vzešlé z odhadu plus daň z převodu nemovitostí. Mezitím však právě od kraje obdrží 93,5 milionů korun, což přesně odpovídá částce, kterou si kraj původně nechával na odkoupení Lázní I. Peníze chce vedení magistrátu použít na investiční akce.

Jaké? To náměstek primátorky a krajský zastupitel Tomáš Hybner (ČSSD), který se účastnil krajského jednání zastupitelstva, kde byl schválen příspěvek městu, zatím nechtěl sdělit. „Není pravda, že by tyto peníze šly na stavbu multifunkční haly. Na ni jsme ještě ani nezačali čerpat z úvěru. Miliony mohou jít na jakoukoliv investiční akci, ale prozatím budou začleněny do rozpočtu města. Zatím nevíme, na jakou akci je použijeme. Projednávat to budeme nejdříve na červnovém zastupitelstvu,“ uvedl náměstek Hybner.

Znalec varoval vedení města

Znalce Kodla odhady cenných městských nemovitostí natolik šokovaly, že napsal dopis primátorce města Veronice Vlkové (ODS), ve kterém ji upozorňuje na prodej památkových objektů pod cenou. Rada města se tímto dopisem bude zabývat už zítra.

„Zatím mi vedení města neodpovědělo, a to jsem psal již dvakrát. Pro jistotu jsem tak toto druhé upozornění rozeslal všem osmatřiceti zastupitelům,“ poznamenává znalec a pokračuje: „Už je toho moc, co se v Karlových Varech děje. Nemůžu to takto nechat. Oficiálně jsem si proto zažádal o současný znalecký odhad. Když jsem si materiál prostudoval, byl jsem velmi překvapený z tak nízké ceny.“

Poslední odhad pro město dělala pražská znalkyně Jaroslava Fialová. Ta pro Karlovarský deník před časem uvedla: „Vycházela jsem z materiálů, které jsem získala od města a společnosti Veso.“

Curhaus se zatím zakládat nebude

Společnost Veso - Lázně III má od roku 1994 objekt pronajatý na čtyřicet devět let. Její představitelé se nyní snaží založit s městem společnost Curhaus, kde by měli padesát procent. Dvacet devět milionů je právě částkou, kterou by měli údajně do společnosti vložit. Karlovy Vary by naopak do Curhausu vložily celý objekt. Společnost by tak měla mít základní kapitál ve výši 58 milionů korun.

Vedení magistrátu se opírá o současný znalecký posudek a stejně jako jednatel Veso – Lázně III Petr Koula se obhajuje tím, že objekt je ve špatném stavu, což způsobují minerální prameny, které vyvěrají v suterénu. Vedení města argumentuje i tím, že nájemní smlouva je postavena velice špatně a že každou investici, kterou nájemce v objektu provede, umořuje z nájmu.

Materiál je ale natolik kontroverzní, že s ním pět ze sedmi radních z ODS odmítlo souhlasit. Proto byl prozatím uložen k ledu.

Kde jsou cennosti?

Znalec Lodl neupozorňuje jen na nízké částky, které vycházejí ze současných znaleckých odhadů, ale i na existenci vzácných uměleckých předmětů, třeba obrazů. Tato záležitost se totiž zatím mezi vedením kraje a radnice otevřeně neřeší. „Velmi mě zajímá, kam se tento majetek, který má nesmírnou cenu, poděl,“ dodává znalec Kodl.

Související: Jaká je skutečná cena Lázní I a III?