Pohodlně se na kole projet od státní hranice na Chebsku až do Ústeckého kraje umožní projekt „Cyklostezka Ohře“. Na jeho přípravě spolupracují města a obce, jejichž území jsou cyklostezkou dotčena.

„Například správního území města Ostrov se dotýká v místní části Mořičov u soutoku Bystřice a Ohře v lokalitě bývalé Níťárny,“ uvedla Alexandra Fürbachová, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování ostrovské radnice. Kvůli tomu bude ostrovské zastupitelstvo muset změnit územní plán. „Konkrétně to znamená zanést připravovanou trasu cyklostezky do územního plánu, a to jako veřejně prospěšnou stavbu. Zahájení změny územního plánu projednají ostrovští zastupitelé v lednu příštího roku,“ upřesnila Fürbachová.

Trasa povede převážně v těsné blízkosti řeky Ohře, aby se vyhýbala stávajícím silnicím, na kterých hrozí cyklistům nebezpečí úrazu. Projekt má za cíl podpořit rozvoj turistiky v kraji a přiblížit přírodní a kulturní památky regionu. Cykloturisté se tak mohou zastavit například v Chebu, Lokti či v Karlových Varech. V úseku mezi Kyselkou, Velichovem a Vojkovicemi je v současné době řešena v několika variantách.

Ve všech obcích pak mohou vznikat služby pro turisty, jako jsou například cykloopravny, občerstvení, ubytování a podobně. „Takový projekt se mi moc líbí. Určitě tu cyklostezku vyzkouším,“ pochvalovala si záměr vybudování spojnice Karlovaračka Ludmila Pintnerová. Jako vášnivá cyklistka ví, že jezdit po silnicích je za současného provozu nebezpečné. „Osobně po silnicích jezdím co nejméně, dávám přednost polním cestám. Stezka podél Ohře bude mít cykloturistům určitě co nabídnout,“ dodala.

Autoři projektu počítají s tím, že se jim podaří zafinancovat jej ze strukturálních fondů Evropské unie, a to v rozpočtovém období let 2007 až 2013. Podrobnosti k tomuto projektu může každý zájemce získat na internetové adrese www.kr-karlovarsky.cz/cyklo.