„Kapli nechala postavit v letech 1692 –1693 markraběnka Franziska Sibylla Augusta v klášterním okrsku. Vyjádřila tak, společně s ostatními obyvateli města dík svatému Floriánovi. Ten je patronem hasičů, ochráncem před ohněm a ochránce měst,“ vysvětluje předsedkyně Spolku přátel města Ostrova Zdeňka Čepeláková. V prosinci 1691 totiž zachvátil Ostrov velký požár, který však nakonec zničil jen zámek. Kaple byla proto vlastně postavena z vděčnosti svatému Floriánovi.

„Roku 1788 byla v rámci josefínských reforem uzavřena a od roku 1793 sloužila jako sklad obilí. Jako památník padlým v 1. světové válce byla znovu otevřena v roce 1933. Během 2. světové války na pamětních deskách přibývala jména dalších padlých. V padesátých letech převzali klášterní komplex vojáci a z kaple byl zase sklad,“ pokračuje Zdeňka Čepeláková.

V roce 2001 převzal kasárna Ostrov. Opravená kaple je od soboty opět přístupná veřejnosti a návštěvníkům připomíná osudy těch, kteří v Ostrově umírali z rasových, náboženských, politických či národnostních důvodů.