Zadali jsme naše požadavky odborníkovi, který nyní pracuje na přípravě tohoto projektu. To je aktuální situace. S Povodím Ohře byla naše jednání celkem přínosná. To, zda se nám podaří protipovodňová opatření prosadit, závisí na kvalitě předloženého projektu.