Odpověď je snadná. Dostaneme od státu podstatně méně peněz . Přitom i my jsme městem tak zvaného druhého typu, zajišťujeme servis v mnoha oblastech veřejného života, ve školských zařízeních, mateřských i základních a uměleckých školách, domech dětí a mládeže, na sportovištích, v pečovatelské službě, v hasičských sborech, na radnici a podobně.