Respektujeme rozsudek soudu a finanční plnění dle platebního výměru již proběhlo. Považujeme ale rozsudek za příliš obecný. Není v něm kdo újmu způsobil a kdo za ni nese zodpovědnost. Není nám také jasné, proč soud odmítl revizní posudky se stanovisky z různých oborů. Proto jsme se odvolali.