Výstavba silnic je ukázkou přirozeného střetu veřejného a soukromého zájmu. Výstavba by nešla realizovat bez trpělivého jednání. Na rok 2008 získá státní fond dopravní infrastruktury o 16 miliard více. Problém není v penězích, ale v získávání pozemků pro výstavbu.