Od kostela vyrazí v pátek v 16 hodin patron této zaniklé stavby nadělovat dárky do kraje. Pochod letos uskutečníme za tmy, tedy podle tradic lokality ze 13. století, za svitu pochodní a doprovodu chorálů. Kostel je v Hruškovéu Sokolova, parkovat lze ve vsi.