Myslel jsem si ještě před časem, že Lennonovo poselství nemůže oslovit mladou generaci, že svět už je někde jinde, že ´my´ lennonovci, jsme i o dvě generace starší. Proto jsem chtěl činnost klubu uzavřít. Právě mladí mě ale přesvědčili, že by to byla škoda a že je důvod, proč ještě pokračovat. Mám pak radost, když mezi mými vrstevníky jsou úplně mladí lidé.