Stávku jsme měli skutečně připravenou na 24. ledna. Teď je klid, proto ji neohlásíme. Stále jsme ale ve stávkové pohotovosti. Do stávky půjdeme, jakmile vyjednávací tým lékařů posoudí, že jejich požadavky nebyly ze strany kraje splněny.